首頁
1
eBOOK
2
Giới thiệu3
https://www.atsiu.com/custom_8948.html Giới thiệu Giới thiệu Công Ty Truyền Thông Quốc Tế Á Châu〈Bản tiếng Việt〉 Tâm niệm của chúng tôiCông Ty Truyền thông Quốc Tế Á Châu được thành lập vào tháng 8 năm 2008 tại thành phố Đài Nam, Đài Loan. Do một số thành viên có tâm huyết với sự nghiệp giao lưu văn hóa Việt Nam và Đài Loan dựng lên. Tâm niệm của Công ty chúng tôi là:     * Thúc đẩy sự gắn bó và quốc tế hoá của ngôn ngữ mẹ đẻ Đài Loan.    * Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đài Loan. Hạng mục kinh doanh     * Biên, phiên dịch các loại ngôn ngữ: tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.    * Biên tập và xuất bản các loại ấn phẩm chuyên nghiệp, tạp chí tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.    * Mua bán, tiếp thị các loại ấn phẩm chuyên nghiệp, tạp chí tiếng Đài, tiếng Việt.    * Quy hoạch, tổ chức các loại hình hoạt động văn hoá, hội nghị, hội thảo, hoạt động nhóm.    * Ghi âm, chế tác đa truyền thông các loại sản phẩm bằng tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.    * Tư vấn phục vụ, hướng dẫn đến Việt Nam du học, lưu học.    * Tư vấn phục vụ, hướng dẫn học tập các loại tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.    * Xử lí tư liệu, thiết kế trang web tiếng Đài, tiếng Việt.    * Thiết kế, in ấn poster khổ lớn.    * Bán lẻ các loại phụ kiện máy tính văn phòng, copy đĩa hình số lượng nhỏ. Phương thức liên lạc     * Địa chỉ công ty: No. 56-3, Gongyuan Rd., West Central Dist., Tainan City 700017 , Taiwan.    * TEL: 06-2349881    * FAX: 06-2094659    * E-mail: asian.atsiu@gmail.com Phương thức phục vụ, giao hàngPhương thức phục vụ, giao hàng: Gửi bưu điện, gửi ICAT, tự lấy. Phương thức thanh toán: chuyển khoản ATM, chuyển qua tài khoản bưu điện, chi phiếu (công ty).     * Tài khoản bưu điện của công ty : 31572187    * Tên tài khoản: 亞細亞國際傳播社  ̣̣( Công Ty Truyền Thông Quốc Tế Á Châu )
https://www.atsiu.com/ 亞細亞國際傳播社
歡迎光臨我的商店

Giới thiệu

Công Ty Truyền Thông Quốc Tế Á Châu〈Bản tiếng Việt〉

Tâm niệm của chúng tôi
Công Ty Truyền thông Quốc Tế Á Châu được thành lập vào tháng 8 năm 2008 tại thành phố Đài Nam, Đài Loan. Do một số thành viên có tâm huyết với sự nghiệp giao lưu văn hóa Việt Nam và Đài Loan dựng lên. Tâm niệm của Công ty chúng tôi là:

    * Thúc đẩy sự gắn bó và quốc tế hoá của ngôn ngữ mẹ đẻ Đài Loan.
    * Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam - Đài Loan.

Hạng mục kinh doanh

    * Biên, phiên dịch các loại ngôn ngữ: tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.
    * Biên tập và xuất bản các loại ấn phẩm chuyên nghiệp, tạp chí tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.
    * Mua bán, tiếp thị các loại ấn phẩm chuyên nghiệp, tạp chí tiếng Đài, tiếng Việt.
    * Quy hoạch, tổ chức các loại hình hoạt động văn hoá, hội nghị, hội thảo, hoạt động nhóm.
    * Ghi âm, chế tác đa truyền thông các loại sản phẩm bằng tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.
    * Tư vấn phục vụ, hướng dẫn đến Việt Nam du học, lưu học.
    * Tư vấn phục vụ, hướng dẫn học tập các loại tiếng Đài, tiếng Khách gia, tiếng Việt.
    * Xử lí tư liệu, thiết kế trang web tiếng Đài, tiếng Việt.
    * Thiết kế, in ấn poster khổ lớn.
    * Bán lẻ các loại phụ kiện máy tính văn phòng, copy đĩa hình số lượng nhỏ.

Phương thức liên lạc

    * Địa chỉ công ty: No. 56-3, Gongyuan Rd., West Central Dist., Tainan City 700017 , Taiwan.
    * TEL: 06-2349881
    * FAX: 06-2094659
    * E-mail: asian.atsiu@gmail.com

Phương thức phục vụ, giao hàng
Phương thức phục vụ, giao hàng: Gửi bưu điện, gửi ICAT, tự lấy. Phương thức thanh toán: chuyển khoản ATM, chuyển qua tài khoản bưu điện, chi phiếu (công ty).

    * Tài khoản bưu điện của công ty : 31572187
    * Tên tài khoản: 亞細亞國際傳播社  ̣̣( Công Ty Truyền Thông Quốc Tế Á Châu )